Produktnyheter

Hur man väljer märke på väterik vattenkopp

2021-05-14
Vätgasprodukter är ett sätt att uppnå väteintervention eller hjälpbehandling av sjukdomar, och vätevatten på marknaden är ett bekvämt sätt att få väte. Det är att använda väte för att lösas upp i vatten för att producera vätevatten. Lösligheten av väte i vatten är 1600 ppb vid ett atmosfärstryck och normal temperatur. Vätets löslighet kan ökas genom trycksättning eller nanobubblor, men två punkter måste uppmärksammas.

1、Säkerhet vid produktion av vätevatten

Även om väte är säkert, kan den ursprungliga vattenkvaliteten inte ändras i processen att tillverka vätevatten, som att ändra surheten och alkaliniteten, och om det finns skadliga ämnen som produceras.

2、Markerad koncentration och faktisk vätekoncentration som används

Den märkta koncentrationen av vissa påsar med vätevatten skiljer sig ofta från koncentrationen vid faktisk användning, eftersom vätemolekylerna är små och lätta att fly. Efter att ha gjort vätevatten från en väterik vattenkopp förbrukas det i allmänhet inom 15-30 minuter, annars kommer vätet gradvis att försvinna.
Om den väterika vattenkoppen trycksätts för att öka koncentrationen av vätevatten måste den faktiska vätekoncentrationen efter att locket öppnats beaktas, men vätekoncentrationen under tryck kan inte beaktas.

Detekteringsmetoden för vätevattenlöslighet inkluderar metylenblått reagens och den mer exakta elektrodgaskromatografidetektionsmetoden som används inom laboratoriet eller det medicinska forskningsområdet.